Ceny energií sa dostali na reálnu trhovú hodnotu. Nikomu nie je ľahostajné, koľko za ne zaplatí.

Naši stavební a energetickí experti Vám podľa konkrétnych požiadaviek poskytnú komplexné poradenstvo v týchto oblastiach:

- tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, pre aké materiály sa rozhodnúť pri stavbe nového domu, aké materiály použiť pri rekonštrukcii domu
- optimálny spôsob vykurovania a prípravy teplej vody
- vetranie a klimatizácia
- elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budovy

 

Ponúkame odborné nezávislé poradenstvo v stavebníctve so zameraním na úspory energií a energetickú bilanciu stavieb. Poradenstvo a zastupovanie investora v ktorejkoľvek fáze projektu. V prípade Vašej požiadavky spracujeme tepelno-technický posudok (Hodnotenie na záväzné energetické kritéria v zmysle STN 730540 a vyhlášky 364/2012 Z.z.) potrebný k stavebnému povoleniu.

Okrem oblasti stavebníctva ponúkame aj služby komplexného energetického poradenstva:

Ponúkame Vám spracovanie
-  energetických posudkov a štúdií
-  energetických koncepcií
legislatívne poradenstvo
optimalizáciu vstupov elektriny a plynu, poradenstvo pri výbere dodávateľov