Spoločnosť GALEN, s.r.o. zaisťovala energetickú certifikáciu okrem množstva rodinných domov aj pre tieto budovy:
- administratívne budovy priemyselného parku spoločnosti SAMSUNG LCD vo Voderadoch
- objekt spoločnosti AUTOIMPEX v Trnave
- budovy v objekte PSA – PEUGEOT v Trnave
- administratívne budovy pre spoločnosť J&T v logistickom parku Zavar
- budovy pre mesto Trnava
- apartmánové domy pre Thermal Park Bešeňová
- viacúčelová hala Hotelová akadémia Piešťany pre TTSK
- obchodné centrum IDEA Košice
- admin.budova Bratislavská teplárenská spoločnosť
- budovy supermarketov HYPERNOVA pre Czech Property Investments v rámci celej SR
- obchodné centrum MONAR Čierna Voda
- hotel TATRA Bratislava
- obchodno zábavné centrum MLYNY Nitra
- hotel NUKLEON Trnava
- SKI HOTEL Donovaly
- budovy objektu RIVER PARK Bratislava
- hotel HOLIDAY INN v Trnave
- administratívne budovy TATRABANKY v Bratislave a Košiciach
nová prevádzkovo admin.budova Letové prevádzkové služby Letisko Bratislava

Spoločnosť GALEN, s.r.o. spracovala množstvo energetických auditov pre projekty obnoviteľných zdrojov (OZE).

Slúžili pre čerpanie úverov v rámci financovania výstavby fotovoltických elektrární napr.: Čereňany, Ľubotice, Senec, Lehota pod Vtáčnikom, Želovce…

Energetické audity výstavby bioplynových staníc napr.: v Neninciach a Stredných Plachtinciach, Senici, Sládkovičove, Galante…

Energetické audity projektov elektrárni na biomasu nap. Lipany, Janík…

Spoločnosť má skúsenosti aj so spracovaním energetických auditov pre hodnotenie projektov k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) napr.: projekt „Obnova MVE Chynoriansky mlyn“ projekt „Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti VULKAN, a.s. Partizánske“

V oblasti spracovania energetických auditov podľa zákona č.476/2008 Z.z. a vyhlášky č. 429/2009 Z.z. má spoločnosť GALEN, s.r.o. skúsenosti zo spracovaním energetického auditu v poľnohospodárskom sektore napr. PoľnoSme s.r.o. Palárikovo …, v potravináskom priemysle napr.: Milex, a. s.  Nové Mesto nad Váhom, v automobilovom priemysle napr.: ZF SACHS Slovakia – závod Levice, či chemickom priemysle napr.: CHEMOLAK, a.s. Smolenice, v drevospracujúcom priemysle napr. IKEA Industry Slovakia s.r.o.

Medzi referencie z hľadiska energetického manažmentu môžeme zaradiť poskytovanie konzultantských služieb na elektrinu a plyn pre spoločnosť Eni Slovensko spol. s r.o. na odberných miestach – čerpacie stanice AGIP na Slovensku