V oblasti obnoviteľných zdrojov energie spracovávame štúdie realizovateľnosti jednotlivých zdrojov, zhotovujeme vyhodnotenia úspor energií, finančných tokovdopadov na životné prostredie.

Pre spoločnosti, ktoré pripravujú investície do podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ponúkame spracovanie energetických posudkovauditov, ako podklady pre bankové úvery a európske dotácie.

Na základe požiadavky bánk Vám počas realizácie projektu zabezpečíme technický resp. projektový dozor.

 

 

 

 

 

Spoločnosť GALEN, s.r.o. má skúsenosti zo spracovania energetických auditov k projektom fotovoltických elektrární, Bioplynových staníc, elektrární na spracovanie biomasy, malých vodných elektrární…

V prípade požiadavky banky zabezpečíme technický dozor počas realizácie projektu.